• UPDATES
  • PROTOCOL/CORONAGIDS
  • IK HEB HULP NODIG
  • HOE KAN IK HELPEN?
  • DONEREN
  • INFO EN NUTTIGE CONTACTEN
  • Update 30 oktober 2020

  Omdat het aantal besmettingen met het coronavirus sterk is toegenomen, gelden er vanaf maandag 2 november 2020 tot en met zondag 13 december 2020 strengere maatregelen.

  Sekswerk wordt niet expliciet vermeld in het federale ministerieel besluit. Toch zijn er gevolgen voor sekswerk. Na de sluiting van de horeca en wellnesscentra geldt nu ook een verbod op niet-medische contactberoepen.

  Sekswerk is nu verboden.
  De maatregelen voor heel België zijn terug te vinden op de website van de federale overheid: info-coronavirus.be.

  • Update 25 oktober 2020

  Velen van jullie bellen ons om erachter te komen of het mogelijk is om sekswerk voort te zetten of niet.

  Over het algemeen geldt in heel België de avondklok, dus de etablissementen kunnen niet langer open zijn van middernacht tot 05.00 uur.

  Sekswerkers moeten voor maximaal middernacht weer thuis zijn, de openingstijden moeten daarom aangepast worden vanaf maandag 19 oktober 2020.

  Bijkomende maatregelen voor het Waalse en Brusselse Gewest wijzigen ook de openingsuren vanaf maandag 26 oktober (zie hieronder).

  Hieronder vindt u de informatie die tot nu toe is ontvangen. De sluitingen vinden voornamelijk plaats voor champagnebars of andere als bar geregistreerde etablissementen. Ben je niet ingeschreven als champagnebar maar toch gesloten, neem dan gerust contact met ons op (info@utsopi.be).

  Voor provincies / gemeenten waar sekswerk nog mogelijk is, zie protocol. Dit zal ook door de autoriteiten opnieuw worden beoordeeld naarmate de situatie evolueert.

  Wallonië

  Vanaf maandag 26 oktober is er een avondklok van 22.00 uur tot 06.00 uur. Sekswerkers moeten uiterlijk om 22.00 uur thuis zijn, evenals uw klanten. Overweeg om uw werktijden aan te passen.

  • Provincie Luik : De gouverneur van de provincie kondigde een verbod op prostitutie aan in de hele provincie Luik vanaf donderdag 22 oktober om 12 uur 's middags tot en met 19 november.
  • Sombreffe/Gembloux/Nivelles : de champagnebars in Sombreffe zijn momenteel gesloten.

  Vlaanderen

  • Gent: alle ramen in de Gentse rosse buurt zijn nu gesloten, omdat ze beschouwd worden als champagnebars.
  • Sint-Truiden: de plaatste cel heeft de sluiting van de chaussée d’amour bevolen, met vermelding van de federale richtlijnen 

  Brussel

  Vanaf maandag 26 oktober dienen alle zaken vanaf 20.00 uur gesloten te zijn. Dit betekent ook sekswerkgelegenheden, dus alle gelegenheden zoals bars / salons / carrés moeten maximaal om 20.00 uur gesloten zijn.

  Er geldt ook een avondklok van 22.00 uur tot 06.00 uur. Sekswerkers moeten uiterlijk om 22.00 uur thuis zijn, evenals uw klanten. Overweeg om uw werktijden aan te passen.

  Sectorieel protocol

  Het protocol betreffende de sector van het sekswerk, herlezen en gevalideerd door het GEES, is op 09 juni 2020 door minister Ducarme aanvaard en ondertekend.

  Via deze links vindt u alle benodigde informatie en de inhoud van de protocollen:

  Voor Frans

  Voor Engels

  Voor nederlands

  Of via de site www.info-coronavirus.be

  Ondersteuningsgids voor sekswerkers

  Als gevolg van de gezondheidscrisis van COVID-19 zijn sekswerkers gedwongen te stoppen met werken. 

  Het is niet altijd gemakkelijk om informatie te vinden over onze rechten en mogelijkheden tijdens deze crisis, zowel voor onze gezondheid als voor eventuele tegemoetkomingen.

  De onderstaande gids, die niet pretendeert volledig te zijn, brengt verschillende informatiebronnen samen over uw rechten en de diensten die beschikbaar zijn in België. Op die manier hopen we dat u de best mogelijke ondersteuning krijgt. 

  Voor elk verzoek om hulp en/of ondersteuning kunt u contact opnemen met UTSOPI via help.utsopi@gmail.com.

   

  I am a sex worker and I need help

  This page is aimed at any sex worker (square, window, escort, champagne bar, sex assistant, gril / boy cam, porn actor, masseur, etc. ), who works full time or occasionally and who needs support following the COVID-19 crisis and its consequences.

  Unfortunately, the emergency fund set up by UTSOPI is now empty. It is no longer possible to provide financial aid for the month of November.

  We are currently doing everything we can to collect new donations to relaunch the emergency fund in December. If you need help, do not hesitate to contact one of the associations mentioned in our COVID-19 guide:

  https://utsopi.be/wp-content/uploads/GIDS-NL.pdf

  • FINANCIERING
  • ZICH IN REGEL STELLEN
  • VERTALINGEN
  • INTERNET EN SOCIALE MEDIA

  Eén van de meest waardevolle manieren om te helpen is nog steeds UTSOPI financieel te ondersteunen. Inderdaad, ondanks het feit dat we verschillende subsidies krijgen, kan geen van onze financiers directe hulp aan sekswerkers ondersteunen. Dit blijft alleen mogelijk door uw steun.

  We nodigen u uit om het tabblad "DONEREN" op deze website te bezoeken.

  Tijdens de lockdown werd een fondsenwervingscampagne voor UTSOPI uitgevoerd door sympathisanten, met name door de verkoop van maskers.

  Dit soort acties, die we gezien de werkdruk nauwelijks kunnen uitvoeren, zijn een grote hulp.

  Heeft u een idee of wens om een ​​dergelijke campagne te lanceren, neem dan contact op met Maxime op 0470 / 19.16.12.

  Een van de mogelijke hulplijnen voor sekswerkers blijft zichzelf als zelfstandige aan te geven, om zo het overbruggingsrecht te kunnen krijgen. Dit roept veel vragen op, zowel economisch als juridisch, zich aangeven als zelfstandige is niet eenvoudig en gaat niet snel. 

  Aangifte doen (indien mogelijk) is echter een van de weinige mogelijkheden om te genieten van regionale en federale steun in het geval van een lockdown.

  Als je specifieke kennis / vaardigheden hebt over deze kwestie, neem dan contact met ons op via help.utsopi@gmail.com.

  Hoewel er binnen UTSOPI veel talen worden gesproken, is het niet altijd gemakkelijk om de vertalingen op tijd af te krijgen, vooral niet op de website. Communicatie is echter de basis van informatie en kunnen, en dus van empowerment.

  We zijn op zoek naar vrijwillige vertalers voor onze informatiegidsen, de website en eventuele verenigingsdocumenten.

  De gezochte talen zijn:

  - Nederlands

  - Engels

  - Spaans

  - Portugees

  - Roemeens

  - Bulgaars

  - Albanees

  - Hongaars

  - Arabisch

  Indien je wil helpen, neem contact met ons op via help.utsopi@gmail.com.

  Een van de motoren achter UTSOPI en onze strijd is onze zichtbaarheid.

  Je kunt ons hierbij helpen door continu onze posts op sociale media, artikelen over sekswerk, getuigenissen van sekswerkers te delen, zodat we niet in de vergetelheid raken.

  Breder en op langere termijn zijn we op zoek naar getalenteerde mensen, webmasters en social media managers om samen met het team van werknemers bij UTSOPI te werken aan de zichtbaarheid van UTSOPI online.

  Dit is met name waar we sekswerkers ontmoeten, nog een reden waarom een perfecte communicatie zo noodzakelijk is.

  Sekswerkers ondersteunen tijdens de coronacrisis

  Zoals jullie allemaal weten en ook persoonlijk beleven, heeft de COVID-19-crisis voor de tweede maal in België een zeer sterke impact op ons allemaal.

  Net als elders zijn de eersten die op de hardste manier worden getroffen, de meest precaire, onder wie veel sekswerkers.

  Gezien ze verplicht werden om hun activiteiten van maart tot juni 2020 op te schorten door overheidsmaatregelen, maar ook om voor de hand liggende gezondheidsredenen, werden sekswerkers die geen status en geen bescherming hebben, de overgrote meerderheid, volledig verstoken van elke vorm van inkomen zonder de mogelijkheid om een ​​door de staat voorzien compenserend inkomen te verkrijgen.

  Sinds de herneming tussen juni en augustus (afhankelijk van de gemeente) hebben sekswerkers altijd in zeer moeilijke situaties gezeten, de meeste klanten zijn niet echt teruggekeerd en daardoor is hun inkomen nog steeds niet op peil na vele maanden zonder inkomsten en een steeds hogere schuld. 

  Deze aangekondigde 2e golf zal zeker een even harde impact hebben op sekswerkers, daarom doen we een beroep op uw steun.

  Om volledig transparant te zijn, stelde UTSOPI met tegenzin tijdens de eerste crisis een lijst op met prioriteitscriteria voor toegang tot hulp uit ons steunfonds. Deze lijst met criteria blijft actueel, hoewel ons doel blijft om alle sekswerkers in nood te helpen.

  De volgorde van prioriteit is als volgt:

  - mensen zonder papieren / migranten

  - geïsoleerde mensen met kinderen

  - geïsoleerde mensen met andere personen ten laste

  - mensen zonder enig ander inkomen of mogelijk overheidssteun

  Geloof ons dat we ons best doen om alle sekswerkers in België te steunen in deze ongekende crisissituatie, maar we moeten ook moeilijke keuzes maken en zoveel mogelijk prioriteit geven aan de mensen die het meeste gevaar lopen. Daarnaast hebben we bijna dagelijks contact met onze partners in het middenveld, die sekswerkers vanop afstand kunnen ondersteunen bij hun inspanningen, die hen in deze situatie het beste te ondersteunen.

  Doe een ​​schenking met de mededeling "schenking coronavirus utsopi”:

  IBAN: BE20 7360 4157 3456

  BIC: KREDBEBB

  Komt nog.

  Twitter

  X