UTSOPI is het enige sekswerkerscollectief in België. We zijn door sekswerkers bestuurd en gerund. UTSOPI streeft dan ook naar totale autonomie voor sekswerkers. UTSOPI is de Unie van Sekswerkers Georganiseerd voor Onafhankelijkheid. De onafhankelijkheid van onze levens, onze lichamen en onze keuzes.

Komt nog.

Komt nog.

Espace P https://espacep.be/
Espace P… is een vzw die sekswerkers ondersteunt, hun keuzes respecteert en hen bijstaat in het leven van dag tot dag. Hun missie: sekswerkers ontmoeten op de plekken waar ze werken of ze ontvangen tijdens de diensturen in hun kantoren om psychologische ondersteuning te bieden, of om hen administratieve, juridische of medische raad te geven. Espace P… biedt ook vaccinaties en soa-tests aan aan sekswerkers.

Alias http://www.alias-bru.be/
Alias biedt kwalitatieve psycho-medisch-maatschappelijke ondersteuning aan mannelijke sekswerkers in Brussel. Ze focussen zich voornamelijk op gezondheid met daarin de deelaspecten preventie, risicoreductie, toegang tot gezondheidszorg en sociale rechten.

Violett http://www.violett.be
Violett verleent gratis en anoniem hulp aan vrouwen, mannen en transgenders die actief zijn in sekswerk in Vlaanderen.

Boysproject http://www.boysproject.be                                      Boysproject is een sociale organisatie voor mannelijke en transgender sekswerkers.

PAG-ASA http://www.pag-asa.be/
De missie van PAG-ASA: slachtoffers van mensenhandel helpen. De ondersteuning van slachtoffers gebeurt op een residentiële, ambulante of juridische manier. Er worden twee doelen nagestreefd: humanitaire hulp bieden aan slachtoffers en effectief vechten tegen exploitatienetwerken.

Dokters van de Wereld https://doktersvandewereld.be/
Dokters van de Wereld is een medische NGO in de wereld van de ontwikkelingshulp. Ze bieden medische steun aan kwestbare groepen, zowel in België als in de rest van de wereld.

Ligue des droits humains http://www.liguedh.be/
De Franstalige Ligue des Droits Humains (mensenrechtenliga) promoot de principes gelijkheid, vrijheid en solidariteit, alsook de basisrechten van alle personen - volwassen of kind - in België. Ze verdedigt de toegang voor iedereen tot een eerlijk rechtssysteem, onderwijs, werk en een waardig leven.

Rainbowhouse http://rainbowhouse.be
Rainbowhouse Brussels biedt onderdak aan franstalige en nederlandstalige verenigingen uit de LGBTQI (Lesbisch, Gay, Biseksueel, Trans, Queer, Intersex) -gemeenschap.

ICRSE http://www.sexworkeurope.org/
Het Internationaal Comité voor de rechten van de sekswerkers in Europa (ICRSE) is een netwerk van sekswerkersorganisaties en hun bondgenoten die samenwerken om de ontwikkeling van nationale en internationale wetgeving, beleid en praktijken te ondersteunen die de mensenrechten en arbeidsrechten respecteren voor sekswerkers in heel Europa en Centraal-Azië.

Strass http://strass-syndicat.org/
Het “syndicat du travail sexuel” (sekswerkbond) is een vereniging bestuurd door sekswerkers die de rechten van sekswerkers in heel Frankrijk verdedigt.

X