• Open brief aan Sophie Wilmès

  Mevrouw de Eerste Minister, vergeet de sekswerkers niet!                Mevrouw de Eerste Minister,  UTSOPI, de vereniging voor en door sekswerkers, vraagt dringend uw

  Less meer »

  Reactie op het verbod op 

  prostitutie in de stad Brussel

   

  Op 28 september 2020 stelde burgemeester Philippe Close een verbod in op de uitoefening van prostitutie op het hele grondgebied van de stad Brussel. We betreuren het dat vooraf niet overlegd werd met sekswerkers en verenigingen op het terrein. 

  Op dit moment zijn er geen gegevens die erop wijzen dat sekswerkplekken besmettingshaarden zijn. Deze eenzijdige beslissing stigmatiseert daarom ongegrond de personen die van deze beroepen leven, zonder hen mee in het overleg te betrekken of op zijn minst met hen te praten.  

  Het is nochtans de verantwoordelijkheid van de overheid om passende oplossingen te vinden voor een publiek getekend door een combinatie van sociale ongelijkheid en kwetsbaarheid. In het geval van sekswerkers kan hun activiteit niet worden verboden zonder hen een vervangend inkomen te bieden – dat dus ook toegankelijk moet worden voor degenen die niet voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot sociale bijstand. De strijd tegen de verspreiding van Covid-19 mag niet als voorwendsel worden gebruikt om sekswerk te verbieden.

  Afgelopen juli valideerde de GEES een gezondheidsprotocol voor de sekswerksector, ondertekend door minister Ducarme, voor de heropening van de prostitutieactiviteit. Hoe moeten we deze terugkeer naar de voorgaande situatie tijdens de lente, enkel voor sekswerkers in Brussel-stad, dan begrijpen? Voor de gezondheid van de sekswerkers en bij uitbreiding van de algemene bevolking is het noodzakelijk om een alomvattend en samenhangend beleid te voeren in alle betrokken gemeenten.

  Dit brutale verbod zal de sekswerkers dwingen om opnieuw beroep te doen op overlevingsstrategieën (voedselpakketten, uitstel van betaling van huurgelden, opstapeling van schulden) en zal sommigen ertoe aanzetten om de activiteit clandestien voort te zetten in zeer kwetsbare omstandigheden. 

  Dit opent de deur naar risicovolle seksuele praktijken zonder preventiemateriaal, geweld en uitbuiting, en vermindert de mogelijkheid om voorzorgen te nemen die worden aanbevolen in het gezondheidsprotocol. Het verbod op prostitutie in de stad Brussel dreigt de verspreiding van Covid-19 niet te beperken, maar juist te versterken.

  In het algemeen zou de uitoefening van sekswerk uit het strafrecht moeten worden gehaald en sociale bescherming en toegang tot basisrechten gegarandeerd moeten worden.

  Mede-ondertekenaars,

  Prof. Dr. Karel Arnaut, IMMRC, KU Leuven
  Voor CASG du Service social juif, De Mulder Vincent
  Voor het Conseil bruxellois de coordination sociopolitique, Alain Willaert
  Dr Valérie Delpierre
  Colombe Dethier, avocate et citoyenne résidente à Alhambra
  VZW Dune
  VZW Diogène
  VZW Ex-aequo
  Voor La Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, Emilie Saey
  La Fédération Des Services Sociaux (FDSS)
  Voor La Fédération laïque de centres de planning familial (FLCPF), Karim Majoros, Directeur
  Voor la Fedito  Stéphane Leclercq
  Voor Le Forum – Bruxelles contre les inégalités, Nicolas De Kuyssche
  Voor Icar Wallonie – Delphine Gratien, Coordinatrice
  Prof. Pascale Jamoulle Anthropologue UMONS/UCL
  Voor Straatverplegers vzw, Dr. Pierre Ryckmans
  Voor Le lama asbl, Eric Husson
  La Liaison Antiprohibitionniste
  La Ligue des Droits Humains
  Modus Vivendi
  L’Observatoire du Sida et des Sexualités
  La Plateforme Prévention Sida
  Le R.A.T.
  La Coordination générale du Relais Social Urbain Namurois
  Voor VZW La Trace, Florence Cordi
  Voor Violett, Martine Claeyssens & Wendy Gabriëls

  Twitter

  X